Kan de cursus ook in het Nederlands gegeven worden? / Can the course also be given in Dutch?

Natuurlijk! (Of course!)